ประเทศจีน Lab เครื่องปฏิกรณ์แก้ว ผู้ผลิต
หนานทงซานจิงเคมคลาส จำกัด

แผนผังเว็บไซต์

ผลิตภัณฑ์

Lab เครื่องปฏิกรณ์แก้ว
เครื่องปฏิกรณ์แก้วเคมี
เรือแก้วเครื่องปฏิกรณ์ Jacketed
เครื่องระเหยแบบหมุนอุตสาหกรรม
เครื่องระเหยสูญญากาศแบบหมุน
ชุดกลั่นแก้ว
เครื่องปฏิกรณ์กลั่นสูญญากาศ
ชุดการกลั่นเส้นทางสั้น
หมุนเวียนความร้อนในตู้เย็น
เครื่องดูดฝุ่นช่องทาง Buchner
รายละเอียดการติดต่อ