ประเทศจีน เครื่องปฏิกรณ์แก้วเคมี ผู้ผลิต
หนานทงซานจิงเคมคลาส จำกัด